Plan Estatal 2017 2020El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (MINECO) ha publicat el nou Plan Estatal de Política Científica y Técnica y de Innovación (2017-2020). Es tracta del principal instrument estatal en matèria de política científica i tecnològica. A més, inclou els ajuts estatals destinats a activitats d’R+D+I que s’atorguen preferentment a través de convocatòries competitives.

En el procés d’elaboració, s’han tingut en compte els diferents agents implicats (universitats, centres de recerca i tecnològics, associacions empresarials, etc.), i també s’han incorporat també propostes rebudes durant la consulta pública efectuada el mes de juliol del 2017.

El pla s’estructura en quatre programes a partir dels objectius generals de l’Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación (2013-2020): promoció del talent i la seva ocupabilitat; generació de coneixement i enfortiment del sistema; lideratge empresarial en R+D+I; i, per últim, R+D+I orientada als reptes de la societat.

Pel que fa a les actuacions de recursos humans, la novetat principal és la creació dels ajuts Beatriz Galindo, destinats a la contractació i incorporació de professors i investigadors espanyols amb trajectòria internacional reconeguda i que treballen a l’estranger.

El programa de generació de coneixement i enfortiment del sistema inclou: els nous ajuts Red Cervera, adreçats a agrupacions estratègiques liderades per centres i instituts tecnològics; una nova modalitat d’ajuts dirigits al sector públic d’investigació per a la consolidació, actualització i millora d’infraestructures científiques; i , finalment, el disseny d’ajuts per a l’execució de projectes d’R+D amb terminis superiors a tres anys i vinculats a instal·lacions i organismes internacionals.

Dins el programa de lideratge empresarial en R+D+I, s’incorpora l’Acció Estratègica en Indústria Connectada 4.0; s’augmenta el tram no reemborsable d’ajut públic (crèdits) destinat al finançament de projectes d’R+D+I liderats per empreses; i es posa en funcionament un nou programa d’iniciatives estratègiques sectorials d’innovació empresarial intensives en R+D+I, en sectors productius crítics per a l’economia espanyola.

Per últim, el programa d’R+D+I orientada als reptes de la societat inclou per primera vegada el finançament de projectes adreçats a proves de concepte, amb l’objectiu d’impulsar la recerca orientada i facilitar la transferència tecnològica.

Per a més informació, podeu consultar el Plan Estatal de Política Científica y Técnica y de Innovación (2017-2020).