Producció científica


 

Des de l’any 2003, l’Observatori de la Recerca (OR-IEC) ha estudiat l’estat i l’evolució de la ciència catalana mitjançant informes, articles de revista, comunicacions, capítols de llibre, tesis doctorals i altres documents.

1. Informes

Institut d’Estudis Catalans (1996). Reports de la recerca a Catalunya: Biologia cel·lular, molecular i bioquímica. 1a ed. Barcelona: IEC. 19 p.
ISBN: 84-7283-334-8.

Institut d’Estudis Catalans (1997). Reports de la recerca a Catalunya: Economia. 1a ed. Barcelona: IEC. 28 p. ISBN: 84-7283-342-9.

Institut d’Estudis Catalans (1997). Reports de la recerca a Catalunya: Física. 1a ed. Barcelona: IEC. 47 p. ISBN: 84-7283-347-X.

Institut d’Estudis Catalans (1997). Reports de la recerca a Catalunya: Geologia. 1a ed. Barcelona: IEC. 19 p. ISBN: 84-7283-390-9.

Institut d’Estudis Catalans (1997). Reports de la recerca a Catalunya: La lingüística i les ciències del llenguatge (1990-1995). 1a ed. Barcelona: IEC. 35 p. ISBN: 84-7283-385-2.

Institut d’Estudis Catalans (1997). Reports de la recerca a Catalunya: Les ciències socials. 1a ed. Barcelona: IEC. 23 p. ISBN: 84-7283-383-6.

Institut d’Estudis Catalans (1997). Reports de la recerca a Catalunya: Medicina. 1a ed. Barcelona: IEC. 35 p. ISBN: 84-7283-358-5.

Institut d’Estudis Catalans (1997). Reports de la recerca a Catalunya: Tecnologies de la informació i de les comunicacions. 1a ed. Barcelona: IEC. 38 p. ISBN: 84-7283-382-8.

Institut d’Estudis Catalans (1998). Reports de la recerca a Catalunya: Biologia d’organismes i sistemes. 1a ed. Barcelona: IEC. 54 p.
ISBN: 84-7283-428-X.

Institut d’Estudis Catalans (1998). Reports de la recerca a Catalunya: Geografia i demografia. 1a ed. Barcelona: IEC. 64 p. ISBN: 84-7283-420-4.

Institut d’Estudis Catalans (1998). Reports de la recerca a Catalunya: Història. 1a ed. Barcelona: IEC. 37 p. ISBN: 84-7283-406-9.

Institut d’Estudis Catalans (1998). Reports de la recerca a Catalunya: Matemàtiques. 1a ed. Barcelona: IEC. 58 p. ISBN: 84-7283-407-7.

Institut d’Estudis Catalans (1998). Reports de la recerca a Catalunya: Pedagogia. 1a ed. Barcelona: IEC. 40 p. ISBN: 84-7283-429-8.

Institut d’Estudis Catalans (1999). Reports de la recerca a Catalunya: Art. 1a ed. Barcelona: IEC. 35 p. ISBN: 84-7283-466-2.

Institut d’Estudis Catalans (1999). Reports de la recerca a Catalunya: Dret. 1a ed. Barcelona: IEC. 88 p. ISBN: 84-7283-483-2.

Institut d’Estudis Catalans (1999). Reports de la recerca a Catalunya: Enginyeria industrial. 1a ed. Barcelona: IEC. 79 p. ISBN: 84-7283-430-1.

Institut d’Estudis Catalans (1999). Reports de la recerca a Catalunya: Enginyeries agronòmiques, forestals i alimentàries. 1a ed. Barcelona: IEC. 58 p. ISBN: 84-7283-455-7.

Institut d’Estudis Catalans (2000). Reports de la recerca a Catalunya: Arquitectura i urbanisme. 1a ed. Barcelona: IEC. 48 p. ISBN: 84-7283-539-1.

Institut d’Estudis Catalans (2000). Reports de la recerca a Catalunya: Enginyeria civil i enginyeria de la construcció. 1a ed. Barcelona: IEC. 61 p.
ISBN: 84-7283-492-1.

Institut d’Estudis Catalans (2000). Reports de la recerca a Catalunya: Filologia catalana (1990-1995). 1a ed. Barcelona: IEC. 69 p.
ISBN: 84-7283-517-0.

Institut d’Estudis Catalans (2000). Reports de la recerca a Catalunya: Química (1990-1995). 1a ed. Barcelona: IEC. 58 p. ISBN: 84-7283-511-1.

Institut d’Estudis Catalans (2001). Reports de la recerca a Catalunya: Psicologia (1990-1995). 1a ed. Barcelona: IEC. 154 p. ISBN: 84-7283-589-8.

Institut d’Estudis Catalans (2001). Reports de la recerca a Catalunya: Veterinària. 1a ed. Barcelona: IEC. 38 p. ISBN: 84-7283-560-X.

Institut d’Estudis Catalans (2005). Reports de la recerca a Catalunya (1996-2002). 2a ed. Barcelona: IEC. 2 v. (1.602 p.). ISBN: 84-7283-810-2 (o.c.); 84-7283-811-0 (tom 1); 84-7283-812-9 (tom 2).

Institut d’Estudis Catalans (2014). Reports de la recerca a Catalunya (2003-2009) [Recurs electrònic]. 3a ed. Barcelona: IEC. [2370] p.
ISBN: 978-84-9965-201-6.

 
2. Articles de revista

Arguimbau, Llorenç (2004). «El procesamiento documental de la información sobre Investigación en Cataluña» [en línea]. Hipertext.net, Núm. 2. [http://www.hipertext.net/web/pag219.htm]. [Consulta: 20/02/2011]. ISSN: 1695-5498.

Arguimbau, Llorenç (2008). «Global trends in research resources and scientific output in microbiology in Spain (1998–2007)». International Microbiology, Vol. 11, p. 213-220. ISSN: 1139-6709. DOI: 10.2436/20.1501.01.63.

Arguimbau, Llorenç (2013). «Les dades de recerca: una oportunitat professional per als gestors d’informació». Item: Revista de biblioteconomia i Documentació, Vol. 57, p. 37-56. ISSN: 0214-0349.

Arguimbau, Llorenç; Alegret, Salvador (2010). «Chemical research in the Catalan Countries: a brief quantitative assessment of the agents, resources, and results». Contributions to Science, Vol. 6, Núm. 2, p. 215-232. ISSN: 1386-6710. DOI: 10.2436/20.7010.01.98.

Arguimbau, Llorenç; Cervera, Aldara; Latorre, Robert; Martí, Mercè (2009). «MERIDIÀ: un portal para la difusión de la ciencia desde una perspectiva integral y cooperativa». El Profesional de la Información, Vol. 18, Núm. 5, p. 540-544. ISSN: 1386-6710.

Arguimbau, Llorenç; Cervera, Aldara; Latorre, Robert; Martí, Mercè (2010). «The MERIDIÀ web portal: the study and dissemination of Catalan science». Contributions to Science, Vol. 6, Núm. 1, p. 75-79. ISSN: 1386-6710. DOI: 10.2436/20.7010.01.85.

Arguimbau, Llorenç; Cervera, Aldara; Latorre, Robert; Martí, Mercè; Guerrero, Ricard (2008). «El portal MERIDIÀ de l’Observatori de la Recerca de l’Institut d’Estudis Catalans: anàlisi, promoció i difusió del coneixement científic català». Coneixement i Societat, Núm. 15, p. 78-103. ISSN: 1696-7380.

Arguimbau, Llorenç; Fuentes, Eulàlia (2009). «Tesis doctorales en España: análisis de la bibliografía específica y su accesibilidad». Ibersid: revista de sistemas de información y documentación, p. 95-104. ISSN: 1888-0967.

Arguimbau-Vivó, Llorenç; Fuentes-Pujol, Eulàlia; Gallifa-Calatayud, Mònica (2013). «Una década de investigación documental sobre cienciometría en España: análisis de los artículos de la base de datos ISOC (2000-2009)». Revista española de Documentación Científica, Vol. 36, Núm. 2, en007. ISSN: 0210-0614. DOI: 10.3989/redc.2013.2.907.

Arguimbau-Vivó, Llorenç; Ruiz-Abella, Cristina; Rodríguez-Palmero, Maria; Rivero-Urgell, Montserrat (2011). «La recerca en ciència i tecnologia dels aliments a Catalunya (2000-2009): una aproximació a partir de fonts d’informació públiques». TECA: Tecnologia i Ciència dels Aliments, Vol. 13, Núm. 2, p. 25-41. ISSN: 1137-7976. DOI: 10.2436/20.2005.01.56.

Fuentes, Eulàlia; Arguimbau, Llorenç (2008). «I+D+I: una perspectiva documental». Anales de Documentación, Vol 11, p. 43-56. ISSN: 1575-2437.

Fuentes, Eulàlia; Arguimbau, Llorenç (2010). «Las tesis doctorales en España (1997-2008): análisis, estadísticas y repositorios cooperativos». Revista Española de Documentación Científica, Vol. 33, Núm. 1. ISSN: 0210-0614. DOI: 10.3989/redc.2010.1.711.

Guerrero, Ricard; Arguimbau, Llorenç; Cervera, Aldara (2007). «La ciència a Catalunya, País Valencià i Illes Balears». L’Espill, Núm. 26, p. 61-70. ISSN: 0210-587X.

 

3. Comunicacions

Ardanuy, Jordi; Arguimbau, Llorenç (2009). «L’R+D en investigació literària». Dins: IV Seminari sobre Patrimoni Literari i Territori.

Arguimbau, Llorenç (2004). L’Observatori de la Recerca a Catalunya [Material gràfic]. Dins: 9es Jornades Catalanes d’Informació i Documentació.

Arguimbau, Llorenç (2010). «Presència internacional de les revistes científiques catalanes». Dins: Terceres Jornades Catalanes de Revistes Científiques (3JCRC).

Arguimbau, Llorenç (2010). «La producció i avaluació científica en Biblioteconomia i Documentació a Catalunya». Dins: Taller AQU 2010: L’avaluació de la recerca en Humanitats i Ciències Socials.

Arguimbau, Llorenç; Cervera, Aldara (2008). «El portal MERIDIÀ de l’Observatori de la Recerca Catalana». Dins: Primeres Jornades Catalanes de Revistes Científiques (1JCRC).

Arguimbau, Llorenç; Cervera, Aldara; Latorre, Robert; Martí, Mercè; Guerrero, Ricard (2009). «El portal MERIDIÀ del Observatori de la Recerca (OR-IEC): análisis, promoción y difusión del conocimiento científico». Dins: VI Foro sobre Evaluación de la Calidad de la Educación Superior y de la Investigación: Vigo, 8-11 de Septiembre de 2009.

 

4. Capítols de llibres

Ardanuy, Jordi; Arguimbau, Llorenç (2011). «La R+D en investigació literària». En: Literatura, territori i identitat: la gestió del patrimoni a debat. Girona: Curbet Edicions, p. 219-236. ISBN: 978-84-939504-3-9.

Arguimbau, Llorenç (2011). «L’Institut d’Estudis Catalans com a acadèmia de les ciències i les humanitats dels Països Catalans. Les revistes científiques a Catalunya». En: Piqueras, Mercè; Ribas, Cristina (ed.) Pensament i ciència als Països Catalans. Vilanova i la Geltrú: El Cep i la Nansa. ISBN: 978-84-92745-25-8.

González-Sastre, Francesc; Arguimbau, Llorenç (2005). «Introducció: els reports de la recerca i el sistema català de ciència y tecnologia». En: IEC. Els Reports de la recerca de Catalunya (1996-2002). Barcelona: IEC, p. 7-60. ISBN: 84-7283-810-2.

Guerrero, Ricard; Arguimbau, Llorenç (2007). «Wissenschaft und Forschung in Katalonien = La ciència a Catalunya». En: Eßer, Torsten; Stegmann, Tilbert D. (ed.) Kataloniens Rückkehr nach Europa 1976-2006 = Catalunya torna a Europa 1976-2006. Berlin: LIT-Verlag, p. 143-156. ISBN: 978-3-8258-0283-7.

 

5. Tesis doctorals

Arguimbau, Llorenç (2010). La informació científica i tecnològica: una perspectiva documental per observar, descriure, analitzar i difondre l’R+D+I. Directora: Dra. M. Eulàlia Fuentes Pujol. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona. 198 p. ISBN: 978-84-693-7340-8.

 

6. Altres documents

Castellet, Manuel; Hernández, Luis Javier; Portí, Joan (coord.) (2004). Libro blanco de la topología en España. Bellaterra: Red Española de Topología.

Fuentes, Eulàlia; Arguimbau, Llorenç (2008). «Fuentes de información científica y tecnológica en Cataluña y España» [en línia]. Lecciones Portal de la Comunicación INCOM, Núm. 41. [http://www.portalcomunicacion.com/uploads/pdf/41_esp.pdf]. [Consulta: 01/09/2011].

Llebot, Josep Enric (ed.) (2010). Segon informe sobre el canvi climàtic a Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya: Institut d’Estudis Catalans. 1152 p. ISBN (Generalitat): 978-84-393-8615-5; ISBN (IEC): 978-84-9965-027-2.

Molas, Joaquim (dir.) (2010). Any Rodoreda (1908-2008): memòria. Barcelona: Fundació Mercè Rodoreda. ISBN: 978-84-92321186.