L’Institut d’Estudis Catalans (IEC) ha publicat el volum 8 de l’Atles Lingüístic del Domini Català, dirigit per Joan Veny i Lídia Pons. La publicació és fruit d’un projecte de dialectologia, iniciat l’any 1964 a la Universitat de Barcelona (UB), i acollit i patrocinat per la Secció Filològica de l’IEC des de l’any 1989.

El projecte posa a l’abast dels investigadors i del públic en general un conjunt de materials lingüístics recollits, entre els anys 1964 i 1978, per tot el territori del domini lingüístic català, i recupera una part del patrimoni de la llengua oral. Els resultats es presenten en format cartogràfic i es classifiquen en volums temàtics.

Aquest nou volum està dedicat al lèxic patrimonial relatiu al mar, als vaixells i a la pesca, així com a altres conceptes diversos, i inclou un capítol dedicat a la morfologia no verbal. Conté 303 mapes, 51 llistes de materials no cartografiats i 125 fotografies i dibuixos sobre aspectes relacionats amb el contingut. A més inclou els índexs numèrics i alfabètics (en català, castellà, francès i italià) i els índexs de conceptes il·lustrats.

Per a més informació dels volums publicats fins ara, podeu consultar el lloc web del projecte Atles Lingüístic del Domini Català.