n

Documents - Publicacions

Aquest apartat està integrat, bàsicament, per informes i memòries publicats per entitats públiques i privades especialitzades.

L’abast cronològic dels documents és des de l’any 2000 fins al 2018. L’àmbit geogràfic abasta documents d’entitats de les terres de llengua i cultura catalanes, de l’Estat espanyol, d’Europa i del context internacional. Es detalla l’editorial, l’any d’edició i la mida de cada document.

 

Terres de llengua i cultura catalanes

CAPCIT. Producció de coneixement científic i tecnològic a Catalunya (2000-2014).
Editorial: Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia (CAPCIT). Any Edició: 2016. Mida: 617 KB.

Generalitat Valenciana. Estudio de la producción científica de la Comunidad Valenciana (2009-2011).
Editorial: Generalitat Valenciana. Any Edició: 2014. Mida: 901 KB.

Govern de les Illes Balears. Estudio bibliométrico y de patentes en relación a la actividad de I+D+i de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares (2011-2017).
Editorial: Govern de les Illes Balears; Pons IP. Any Edició: 2018. Mida: 1,47 MB.

 

Estat espanyol

CSIC. La actividad científica del CSIC a través de indicadores bibliométricos (2015-2019). [En línia]
Editorial: Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Any Edició: 2020.

FECYT. Análisis ICONO: Principales instituciones de investigación excelentes por áreas de conocimiento. 2005-2014.
Editorial:
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). Any Edició: 2016. Mida: 879 KB.

FECYT. Indicadores bibliométricos de la actividad científica española 2005-2014 (edición 2016).
Editorial:
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). Any Edició: 2016. Mida: 5 MB.

 

Europa

ERC. Comparative scientometric assessment of the results of ERC funded projects: Bibliometric assessment report.
Editorial: European Research Council (ERC). Any Edició: 2015. Mida: 3,06 MB.

European Commission. Analysis of bibliometric indicators for European policies (2000-2013).
Editorial: European Commission. Any Edició: 2015. Mida: 9,8 MB.

European Commission. Country and regional scientific production profiles.
Editorial: European Commission. Any Edició: 2013. Mida: 4,85 MB.

 

Internacional

OECD. Compendium of bibliometric science indicators.
Editorial: Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Any Edició: 2016. Mida: 2 MB.