Ministerio HaciendaEl Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha presentat el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado per a l’any 2015. Tot i que es tracta d’un projecte subjecte a canvis abans de l’aprovació definitiva, és interessant comparar els recursos destinats a R+D+I respecte al projecte de l’any 2014.

La Política de Despesa 46 (Taula 1, feu un clic per ampliar-la) ha augmentat un 4,24 %, ja que ha passat de 6.146,2 milions d’euros (un 1,452 % del pressupost total de l’any 2014) a 6.406,75 milions (un 1,456 %, l’any 2015). Ara bé, 4 dels programes més rellevants (467C, 463B, 463A i 465A, representen un 72 % del total) han baixat respecte al projecte de pressupostos de l’any 2014. D’altra banda, cal destacar els programes 467I (Innovació tecnològica de les telecomunicacions) i 464B (Suport a la innovació tecnològica en el sector de la defensa) que han crescut, respectivament, un 12,13 % i un 64,12 %.

Taula 1.
Pressupost AGE

Per a més informació, podeu consultar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.