Plan Nacional I+D+iEl passat 7 d’octubre, el Consejo de Ministros va prorrogar el VI Plan Nacional de I+D+i (2008-2011), perquè considera molt difícil aprovar enguany una nova edició d’aquest instrument bàsic de la política científica espanyola. L’actual pla continuarà, com a mínim, fins el 2012, mentre no s’aprovi el futur Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica. Aquest depèn de la nova Ley 14/2011 de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que entrarà en vigor el proper 3 de desembre de 2011.

Per a més informació, podeu consultar la notícia publicada al lloc web del Consejo de Ministros.