Projectes de recerca fonamental i orientada 2004-2017

Feu un clic per ampliar la infografia

L’Observatori de la Recerca (OR-IEC) ha actualitzat l’informe estadístic Projectes de recerca del Plan Nacional de I+D+I, per entitats de recerca, plans i programes amb les dades dels anys 2015-2017. Així, aquest informe abasta les dades del període 2004-2017 per a l’Estat espanyol i es pot consultar per diverses dimensions (pla, programa, comunitat autònoma, tipus d’entitat i entitat de recerca) i indicadors (nombre de projectes i import concedit).

En el període 2004-2017, s’han concedit 44.287 projectes, amb un import global de 4.990 milions d’euros (M€) a l’Estat espanyol. Per convocatòries anuals, l’import total ha pujat dels 286 M€ (any 2004) als 429 M€ (any 2009), però ha anat baixant fins als 327,5 M€ l’any 2017. A més, cal tenir en compte que les subvencions es combinen amb les bestretes reemborsables.

A partir de l’any 2013, l’informe estadístic recull les convocatòries estatals de projectes d’investigació fonamental (Proyectos I+D; Proyectos “Explora Ciencia” y “Explora Tecnología”) i orientada (Retos Investigación: Proyectos I+D+i; Proyectos de I+D+i para jóvenes investigadores). No estan recopilats aquí els projectes de col·laboració amb empreses (Proyectos Retos-Colaboración) ni els corresponents a l’Acción Estratègica de Salud (AES), gestionada per l’Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).

Per territoris de llengua i cultura catalanes (2004-2017), Catalunya ha rebut 9.678 projectes (un 21,9 % del total), amb 1.187,2 M€ (23,8 %); el País Valencià, 4.400 projectes (9,9 %), amb 492,8 M€ (9,9 %); i, per últim, les Illes Balears, 488 projectes (1,1 %), amb 46,8 M€ (0,9 %).

La distribució del nombre de projectes concedits a Catalunya per programes nacionals, mostra percentatges superiors a la mitjana catalana (21,9 %) en els programes següents: Biomedicina (28,6 %); Ciencias y tecnologías medioambientales (28,3 %); Física (27,9 %); Biología fundamental (27,3 %); i, finalment, Tecnología electrónica y de comunicaciones (26,5 %). En canvi, els percentatges són inferiors a la mitjana en programes com: Materiales (16,6 %); Recursos y tecnologías agroalimentarias (16,1 %); Astronomía y Astrofísica (16,0 %); i, per últim, Medios de transporte (14,0 %). Pel que fa a les àrees de Ciències socials (23,1 %) i Humanitats (22 %), superen lleugerament la mitjana de Catalunya.

Per a més informació, podeu consultar l’informe estadístic Projectes de recerca del Plan Nacional de I+D+I, per entitats de recerca, plans i programes, així com la infografia corresponent al període 2004-2017.