ISCIII-FIS

L’Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) és un organisme públic de l’Estat Espanyol que investiga i fomenta la recerca en biomedicina i ciències de la salut. El Fondo de Investigación Sanitaria (FIS) es finança a través de la Sotsdirecció General d’Avaluació i Foment de la Recerca i està inclòs al Pla Nacional de R+D+I.

Pel que fa als projectes de recerca, el FIS reparteix dos tipus d’ajuts:

  • Projectes d’investigació general en salut (en general, de 3 anys de durada)
  • Projectes d’investigació en avaluació de tecnologies sanitàries i serveis de salut (en general, d’1 any de durada)

A l’apartat de Recursos Econòmics del portal web MERIDIÀ, podeu consultar les dades dels projectes de recerca del FIS concedits, des de l’any 2000 fins al 2007, a les entitats de recerca de Catalunya, Illes Balears i País Valencià. L’informe sobre els Projectes de recerca del Fondo de Investigaciones Sanitarias (FIS) ha estat actualitzat recentment amb les dades de les resolucions de la convocatòria de 2007. La recopilació de les dades publicades al lloc web del FIS resulta complicada, degut a la manca d’informació publicada sobre les entitats de recerca que han obtingut els projectes.

A partir de les dades de MERIDIÀ, si es fa una distribució territorial dels projectes finançats en el període 2000-2007, un 78,1% de les entitats de recerca es concentren a Catalunya, un 17% al País Valencià i un 4,9% a les Illes Balears. El conjunt d’entitats de recerca en els territoris de llengua i cultura catalanes representa una mitjana del 42,2% del total de l’Estat Espanyol. De les concessions, un 80,5% corresponen a centres sanitaris (incloent les fundacions o instituts/centres de recerca associats a aquests), un 12,1% a les universitats i els seus departaments, i un 7,3 a altres tipus d’entitats. Per tant, queda demostrat el paper capdavanter de Catalunya en la investigació biomèdica i sanitària.