El Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) ha resolt provisionalment el Programa Severo Ochoa d’enguany en què 5 centres espanyols seran distingits per la seva excel·lència. Amb aquest programa se’ls reconeix la rellevància internacional de la recerca científica que duen a terme. Els centres escollits són: l’Institut de Neurociències (IN); el Centro Vasco de Matemáticas Aplicadas; el Centro Nacional de Biotecnología (CNB); l’Institut Català d’Investigació Química (ICIQ); i l’Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2). Dos d’aquestes centres són catalans i un és valencià.

El programa concedeix una acreditació vàlida per 4 anys, amb un import anual d’1 milió d’euros per centre. Una part significativa del finançament rebut es destinarà a la contractació de nous investigadors (56% del pressupost sol·licitat). Aquesta distinció s’atorga després d’un procés d’avaluació realitzat per comitès científics internacionals agrupats en tres àrees:
1. Ciències de la vida i medicina
2. Ciències experimentals, matemàtiques i enginyeria
3. Ciències humanes i socials

Aquests 5 centres s’uneixen als 13 que es van seleccionar en les edicions anteriors. En total, els territoris de llengua i cultura catalanes acumulen 10 de les 18 acreditacions atorgades en el conjunt de les 3 edicions, 8 a Catalunya i 2 al País Valencià:
– Barcelona Graduate School of Economics (Barcelona GSE)
– Barcelona Supercomputing Center – Centre Nacional de Supercomputació (BSC-CNS, Barcelona)
Centre de Regulació Genòmica (CRG, Barcelona)
Institut Català d’Investigació Química (ICIQ, Tarragona)
Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2, Bellaterra)
– Institut de Ciències Fotòniques (ICFO, Castelldefels)
Institut de Física d’Altes Energies (IFAE, Bellaterra)
– Institut de Neurociènciès (IN, Alacant)
– Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona (IRB Barcelona)
Institut de Tecnologia Química (ITQ, València)

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del Programa Severo Ochoa, així com altres entrades sobre el tema publicades en aquest blog.