El Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, en el marc del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement (PN@SC), impulsa el Procés participatiu del PN@SC que recull les propostes de tots els actors clau de l’ecosistema de coneixement i de la ciutadania en general. L’objectiu és elaborar una estratègia compartida que faci avançar cap a una economia i una societat basades en el coneixement.

El PN@SC, aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya,  té una vocació transversal i de consens, i està integrat pel sistema d’educació superior, el sistema de recerca i innovació i el teixit social i empresarial. També s’estructura al voltant de set eixos: la missió i la visió del sistema de coneixement; els recursos humans; els recursos econòmics; el sistema de recerca; el sistema de transferència, d’innovació i d’emprenedoria; les infraestructures de suport a la recerca; i finalment, la interacció amb el territori i les ciutats. Així, aquest Pacte ha de donar resposta als reptes econòmics, tant en competitivitat com en ocupació, però també als reptes socials.

En aquest context, el procés participatiu del PN@SC vol recollir diferents perspectives i propostes de la ciutadania en general i dels actors clau de l’ecosistema de coneixement així com establir-hi un diàleg actiu. Aquestes aportacions es poden realitzar a través del lloc web Participa gencat de la Generalitat de Catalunya i mitjançant sessions temàtiques i territorials de participació presencial. Les propostes s’estructuren i es traslladen als diferents grups de treball del PN@SC, i s’hi incorporen les que es consideren oportunes, després d’analitzar-les i debatre-les.

Per a més informació del procés participatiu del PN@SC, podeu consultar el lloc web Participa gencat de la Generalitat de Catalunya.