En la reunió de balanç del Consell Català de Recerca i la Innovació (CCRI) s’ha aprovat la primera Memòria d’activitat 2009-2010 on es detallen els projectes que ha desenvolupat durant el seu primer any d’activitat. El CCRI es va constituir el 21 de setembre de 2009 arran del Pacte Nacional per a la Recerca i Innovació (PNRI).

Aquest organisme, pioner a Espanya, té l’objectiu d’assessorar el Govern de Catalunya sobre les estratègies, les polítiques, la planificació i l’avaluació del sistema d’R+D+I. En aquest sentit, formula propostes i recomanacions entre les quals caldria destacar l’elaboració del primer informe de seguiment del PNRI. Per a dur a terme aquesta tasca, el Consell compta amb l’expertesa de 14 assessors en matèria de ciència i tecnologia, reconeguts en l’àmbit nacional i internacional.

El document es pot consultar al lloc web del CCRI, i també és accessible des de l’apartat Entitats del portal MERIDIÀ.