El Pacto por la Ciencia y la Innovación representa un acord entre la societat civil i el Gobierno de España, proposat pel Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN), per augmentar els recursos, reforçar el paper de les agències finançadores i atraure i retenir el talent. La iniciativa s’inicia en la situació actual de crisi social i econòmica en què la Unió Europea (UE) planteja un programa de reconstrucció i on la ciència i la innovació té un valor estratègic pel benestar i el creixement.

Aquest Pacte està signat per 66 organitzacions sense ànim de lucre més representatives de la ciència, la universitat, l’empresa i els sindicats. El document contempla una sèrie de compromisos concrets quant a recursos, organització del sistema i recursos humans. L’objectiu principal és incrementar de forma sostenible la inversió pública d’R+D+I. Aquests compromisos són els següents:

  1. Recursos: un finançament d’acord amb les prioritats del país. És a dir, que el finançament públic en R+D+I, excloent partides financeres, augmenti regularment de manera que arribi a l’1,25 % del PIB el 2030, fet que suposarà arribar al 0,75 % abans del 2024. Així mateix, que es reforcin, en la mateixa proporció, les polítiques públiques de transferència de coneixement i d’innovació empresarial, amb especial atenció a les PIMES. En cas de reducció de la despesa pública, que el finançament en R+D+I no es redueixi en valor absolut.
  2. Sistema: autonomia i coordinació de les entitats finançadores d’R+D+I. En aquest marc, l’Agencia Estatal de Investigación (AEI), l’Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) i el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) han de disposar dels recursos i autonomia necessaris per assegurar que la seva direcció estratègica i funcionament estiguin basats en l’excel·lència científica i innovadora. També, que la distribució competencial, sigui quina sigui, garanteixi la direcció estratègica comuna i l’òptima coordinació entre aquests organismes i amb els propis de les Comunitats Autònomes.
  3. Persones: incorporació, recuperació i consolidació del talent científic i innovador. És a dir, que es consolidi una carrera pública estable i predictible per al personal investigador i tècnic equivalent a les dels països més avançats; que els investigadors comptin des de l’inici amb els mitjans materials i administratius necessaris; i finalment, que es doblin els recursos públics actuals per a la incorporació i formació de personal d’R+D+I a les empreses.

Per a més informació podeu consultar el Pacto por la Ciencia y la Innovación així com la notícia publicada al lloc web del MICINN.