El CATCAR: Patrimoni Digital al Servei de la Innovació Social és un projecte de cooperació transfronterera en el marc del programa europeu INTERREG V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-2020). L’objectiu és posar a l’abast de la societat la història de la Catalunya carolíngia a través d’una plataforma en accés obert i altres productes d’innovació digital. El projecte CATCAR es presentarà públicament el dimecres 5 de febrer al Palau dels Reis de Mallorca, a Perpinyà.

Aquest projecte està liderat per l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), amb la participació de l’Institut Méditerranéen d’Études et de Recherche en Informatique et Robotique (IMERIR), la Universitat de Barcelona (UB), el Département des Pyrénées-Orientales (CD66), la Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) i la Universitat de Lleida (UdL).

El CATCAR parteix del fons documental referent als comtats de la Catalunya Vella fins a l’any 1000 publicada en la col·lecció «Catalunya Carolíngia» (Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 1926-2020), fins ara d’accés reservat a especialistes. Aquests documents es digitalitzaran i es posaran a l’abast de la comunitat científica i la societat en general en accés obert. El patrimoni digital es transmetrà a través de continguts multimèdia, cartografia digital, eines de ludificació i altres elements de realitat augmentada.

Val a dir que aquesta iniciativa compta amb un lloc web propi en català i francès, perfils a les xarxes socials i un butlletí mensual, en què s’oferiran notícies i reportatges relacionats amb el projecte i amb el món carolingi. Així mateix es pot obtenir informació rellevant del programa Catalunya Carolíngia al portal de recerca de l’IEC.

Per a més informació podeu consultar el lloc web del CATCAR així com la notícia publicada al lloc web de l’IEC.