Unió EuropeaEl mes de juliol de 2021 ha entrat en vigor el paquet legislatiu de la política europea de cohesió (2021-2027), amb un pressupost total de 373.000 milions d’euros (M€).

L’objectiu de la política de cohesió de la Unió Europea (UE) per al període 2021-2027 és la promoció de la convergència econòmica, social i territorial, mitjançant diferents fons europeus estructurals i d’inversió, que es concentren sobretot en cinc sectors: recerca i innovació; tecnologies digitals; pimes; economia baixa en carboni; i, per últim, gestió sostenible dels recursos naturals.

En l’àmbit de recerca i innovació, la plataforma de dades de la política de cohesió europea informa d’un pressupost total de 66.199,2 M€ per al període 2014-2020. L’Estat espanyol consta en la primera posició, amb 10.606,2 M€, per davant de Polònia (9.042,3 M€), Alemanya (7.069,2 M€) i Itàlia (6.129,6 M€).

Entre els reglaments legislatius aprovats, el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) impulsa de manera destacada les activitats d’R+D+I. En global, el pressupost del fons per al període 2021-2027 és de 226.000 M€, dels quals 23.539,7 estan assignats a l’Estat espanyol.

El FEDER és un fons orientat a reduir les disparitats de desenvolupament de les regions europees. La gestió és compartida entre els estats membres i la Comissió Europea mitjançant un acord d’associació. Posteriorment s’elabora un Programa Operatiu (PO) per a cada estat i regió, on s’estableix com es gasta el pressupost durant el període de programació.

La Comissió Europea estableix que Catalunya és una regió més desenvolupada i, en conseqüència, li correspon una taxa de cofinançament del 40 %. Per la seva banda, el País Valencià i les Illes Balears es consideren regions en transició, amb un cofinançament del 60 %.

Entre les activitats que poden ser finançades pel FEDER es troben les de recerca aplicada i innovació (en particular la investigació industrial, el desenvolupament experimental i els estudis de viabilitat), així com les xarxes, cooperació, intercanvi d’experiències i activitats que impliquin agrupacions d’innovació (sobretot entre empreses, organitzacions de recerca i administracions públiques).

A la vegada, la iniciativa INTERREG està centrada en la cooperació territorial europea i en el període 2021-2027 arriba a la sisena edició. El finançament prové sobretot del FEDER, així com d’altres instruments de finançament exterior. Per al període 2021-2027, el pressupost total és de 9.072,72 M€, dels quals 697,25 correspon a l’Estat espanyol.

INTERREG estableix un marc per a la cooperació territorial entre actors nacionals, regionals i locals de diferents estats membres per a abordar problemes que transcendeixen les fronteres i requereixen una aproximació conjunta. Així, compta amb diversos programes de cooperació transfronterera, transnacional, interregional i de regions ultraperifèriques. Els projectes de cooperació territorial europea han de ser innovadors i tenir un valor afegit pel territori.

En el període 2014-2020, la participació a INTERREG dels territoris de llengua i cultura catalanes ha sigut la següent: Catalunya (8 programes); el País Valencià (7); i, finalment, les Illes Balears (6).

Per a més informació, podeu consultar el paquet legislatiu de la política europea de cohesió (2021-2027) de la UE.