La Platform for Responsible Editorial Policies (PREP) és una plataforma en línia que contribueix a l’organització responsable de procediments editorials per revistes acadèmiques. Finançat per ZonMw (Netherlands Organisation for Health Research and Development), el projecte es desenvolupa en col·laboració amb l’Institute for Science in Society de la Radboud University i el Centre for Science and Technology Studies (CWTS) de la Universiteit Leiden.

Aquesta plataforma facilita als editors de revistes científiques a ser transparents en els procediments editorials, els assessora sobre possibles millores dels seus procediments de revisió per parells, i presenta informació integrada sobre la varietat de procediments de revisió actualment en ús. La PREP també inclou una base de dades de formats actuals de revisió d’experts de les revistes i proporciona informació i eines per a les publicacions per utilitzar les mètriques d’una manera responsable. Aquesta base de dades integra un cercador que permet fer cerques per informació de la revista, per nivell d’anonimat i per temps o accessibilitat de les revisions.

En cooperació amb els professionals de les publicacions, la PREP també està alineada amb el moviment creixent cap a una major transparència i obertura en la ciència. A més, contribueix a pràctiques responsables per a l’avaluació de revistes. D’altra banda, ofereix un qüestionari que permet als editors caracteritzar els seus procediments actuals i que permet oferir suggeriments per a possibles millores. Així mateix conté altres iniciatives relacionades amb la gestió responsable de procediments editorials.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la PREP.