RIS3-MCATLa Generalitat de Catalunya ha presentat la plataforma RIS3-MCAT, una eina digital interactiva per visualitzar l’evolució de l’especialització sectorial i tecnològica de la recerca i la innovació de Catalunya finançada amb fons europeus. Actualment, la plataforma (en fase de prova de concepte) presenta les dades de 1.449 projectes, amb 827 entitats catalanes i un volum global de 954,9 milions d’euros.

Es tracta d’un projecte innovador de govern obert, intel·ligència artificial i visualització de dades, que integra, relaciona i fa interoperables dades obertes de projectes d’R+D+I per ajudar a comprendre l’impacte dels fons europeus en l’Estratègia de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT).

La plataforma detecta les xarxes de comunitats innovadores a Catalunya pels àmbits d’especialització i/o tecnologies de la RIS3CAT i proporciona informació sobre la col·laboració amb més de 5.000 socis internacionals. A més, ofereix la possibilitat de descarregar les dades i de fer consultes avançades en llenguatge SPARQL.

L’usuari de la plataforma pot buscar per paraula clau (més de 15.000 termes) i per entitat. A més, disposa de diversos filtres de consulta: programa; àmbit sectorial i/o tecnologia RIS3CAT; anys; i criteri d’agrupació.

RIS3-MCAT conté tots els projectes finançats amb el programa europeu Horizon 2020, així com les Comunitats RIS3CAT i les primeres convocatòries de Nuclis tecnològics. En una segona fase, s’incorporarà la resta de projectes finançats amb el Programa Operatiu del FEDER de Catalunya 2014-2020 i es treballarà perquè, més endavant, també inclogui els projectes finançats amb el FEDER de l’Estat espanyol.

Per a més informació, podeu consultar la plataforma RIS3-MCAT, així com la nota de premsa publicada per la Generalitat de Catalunya.