La Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación ha publicat l’esborrany del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2017-2020). En la preparació del document hi han participat experts de l’àmbit acadèmic, polític, científic, tecnològic i empresarial, a escala nacional i internacional, responsables de la gestió i execució d’activitats d’R+D+I. Aquesta proposta es sotmet a una consulta pública, entre l’11 i el 31 de juliol  de 2017, mitjançant el lloc web del Ministerio de Economía, Industria i Competitividad (MINECO).

El Pla estatal per al període 2017-2020, que té una estreta relació amb el del període 2013-2016, representa l’instrument per desenvolupar els objectius fixats  a l’Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación (2013-2020). Els objectius són impulsar el lideratge científic i tecnològic del país i les capacitats d’innovació com a elements essencials per a la creació de llocs de treball de qualitat; millorar la productivitat i competitivitat empresarial i la prestació de serveis públics, i finalment, desenvolupar el benestar de tots els ciutadans.

Per a més informació, podeu consultar el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2017-2020).