Doctorats IndustrialsDes de l’any 2012, el Pla de Doctorats Industrials de la Generalitat de Catalunya pretén impulsar la col·laboració entre el sistema universitari i de recerca i el teixit empresarial.

Aquest pla té com a element essencial el projecte de doctorat industrial, una actuació de 3 anys d’investigació estratègica d’una empresa o institució que es desenvolupa en col·laboració amb una universitat o centre de recerca català i que esdevé l’objecte d’una tesi doctoral.

En el període 2012-2017, el Pla de Doctorats Industrials ha impulsat 437 projectes de doctorat industrial, dels quals 70 ja han finalitzat amb la defensa de la tesi. Hi col·laboren les universitats catalanes i els centres de recerca catalans, conjuntament amb 294 empreses i institucions (153 són pimes i 54 start-ups o spin-offs).

Dels 437 projectes de doctorat industrial, un 39,1% corresponen a dones investigadores. La distribució per grans àmbits científics és la següent: Ciències físiques i enginyeria (311 doctorats, un 71,2%); Ciències de la vida (90, un 20,6%); i, finalment, Ciències socials i humanitats (36, un 8,2%). La inversió pública i privada en R+D associada ascendeix a 60,6 milions d’euros, dues terceres parts dels quals provenen del sector privat.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del Pla de Doctorats Industrials.