Participant PortalLa Comissió Europea ofereix una gran diversitat de programes per impulsar les activitats d’R+D+I, amb un pressupost global superior als 90.000 milions d’euros (M€) per al període 2014-2020. El Participant Portal és la porta oberta de la Comissió Europea per trobar oportunitats de finançament, fer sol·licituds de convocatòries, accedir a serveis de suport o consultar els projectes finançats, així com els resultats obtinguts.

El Participant Portal ha presentat recentment un quadre de comandament dels resultats globals del programa Horizon 2020, el principal instrument europeu per donar suport a les activitats d’R+D+I, amb un pressupost global de 80.000 M€ per al període 2014-2020. El nou quadre de comandament és una eina interactiva per obtenir estadístiques i dades sobre les sol·licituds i concessions de projectes (taxes d’èxit, finançament assignat, etc.). Hi ha filtres per país, categoria d’organització, tipus de projecte, àrea del programa, tema de la convocatòria, etc. A més, la informació es presenta en format de taules i gràfics.

A continuació es descriuen els principals apartats del Participant Portal.

a) Funding Opportunities: A banda del programa Horizon 2020, també es poden localitzar oportunitats de finançament per al període 2014-2020 a través del Programme for the Competitiveness of Enterprises and SMEs (COSME); el Third Health Programme; el Rights, Equality and Citizenship Programme; o el Justice Programme, entre d’altres. A més, cal recordar altres oportunitats de finançament no incloses al  portal com, per exemple: European Institute of Innovation & Technology (EIT)COSTEUREKA, etc. En concret, les convocatòries es poden buscar per estat (obertura pròxima, oberta, tancada) o paraula clau (inclou accés directe a prioritats transversals: Energia verda, Creixement blau, Gènere, Innovació oberta, Ciència oberta, Ciències socials i humanitats, etc.).

b) How to participate: El portal ofereix diversos serveis per preparar i sol·licitar finançament europeu: Beneficiary Register (registre dels beneficiaris); Partner Search (cerca de socis adequats a partir de diferents criteris: programa, convocatòria, tema, paraula clau, nom i tipus d’entitat, país i ciutat); SME Participation; i, per últim, Financial Viability Self Check.

c) Projects & Results: A més del quadre de comandament dels resultats globals del programa Horizon 2020, s’ofereix accés al portal CORDIS per cercar els projectes finançats i els resultats obtinguts des de l’any 1990 a través dels diferents Programes Marc europeus. Val a dir que el detall dels projectes finançats es pot descarregar també a través de l’European Union Open Data Portal.

d) Experts: Base de dades d’experts independents per col·laborar en l’avaluació de propostes, seguiment de projectes, avaluació de programes i disseny de polítiques.

Per a més informació, podeu consultar el Participant Portal de la Comissió Europea.