Altres plans de recerca UES’han actualitzat al portal web MERIDIÀ els dos informes que ofereixen dades dels  projectes  de recerca d’altres plans europeus (excepte Framework Programme) coordinats i/o participats per entitats catalanes, valencianes i balears. L’Informe Altres plans europeus, per empreses, plans, programes, modalitats i codis CCAE93 ofereix dades d’un total de 275 participacions i l’Informe Altres plans europeus, per entitats no empresarials, plans, programes, modalitats i àmbits CONACIT recull 1.333 participacions en activitats de recerca.

En total, es comptabilitzen 1.608 participacions durant el període 2000-2010 i s’observa un creixement des de l’any 2000 (59 participacions) fins el 2010 (215). Per territoris, un 65,2% correspon a entitats catalanes, un 29% a entitats del País Valencià i un 5,8% a entitats balears. Per sectors, són majoritàries les universitats (31,6%), les empreses (17,1%) i les administracions públiques (16,4%).

Per programes, predominen els d’educació i formació (Lifelong Learning Programme, Leonardo 2, etc.), cooperació internacional (COST) i medi ambient (LIFE 3 i LIFE+). Finalment, segos la Classificació Catalana d’Activitats Econòmiques (CCAE93), hi predominen les empreses dedicades a altres activitats empresarials (87 participacions), a activitats educatives (22) i les indústries químiques i farmacèutiques (15).

Per a més informació sobre la recerca a la Unió Europea (UE), podeu consultar altres entrades d’aquest blog, així com l’apartat de Recursos Econòmics del portal web MERIDIÀ.