FP7

El Seventh Framework Programme (FP7) és el principal instrument de finançament de la recerca de la Unió Europa (UE), amb un pressupost global de 53.272 milions d’euros (M€) per al període 2007-2013.  L’objectiu bàsic consisteix en impulsar iniciatives i projectes de recerca cooperativa amb socis de la UE o amb participants d’altres països.

CORDIS és el servei d’informació sobre l’R+D europea i ha servit de font per a actualitzar els dos informes estadístics del portal MERIDIÀ sobre la participació dels territoris de llengua i cultura catalanes a l’FP7: un Informe per a empreses (per codis de la Classificació Catalana d’Activitats Econòmiques, CCAE-93) i un Informe per entitats no empresarials (per grans àrees científiques). Cal tenir en compte que un mateix projecte es pot executar per més d’una entitat i que les dades dels projectes més recents encara no s’han publicat definitivament  i, per tant, poden ser revisades.

A continuació s’analitza la participació de Catalunya, les Illes Balears i el País Valencià a cada un dels 6 programes estructurals de l’FP7 en el període 2007-2010. En els propers dies es publicarà una altra entrada per estudiar la participació per sectors institucionals, territoris i temes de recerca.

El programa Cooperació (32.413 M€ de pressupost) és el nucli de l’FP7 i fomenta la investigació col·laborativa entre la indústria i la universitat. S’estructura en grans temes de recerca: salut, TIC, energia, transport, espai, etc. Dels 3.199 projectes consultables a CORDIS, els Països Catalans participen en 569 (un 17,8% respecte al total i un 42,2% en relació a les iniciatives espanyoles). Els subprogrames  amb un percentatge superior a la mitjana europea són Medi Ambient (25,4%); Space (24,0%); Nanociències, Nanotecnologies i Noves Tecnologies de Producció (22,3%, vegeu l’entrada de 28 de febrer de 2011); Salut (20,3%); Ciències socioeconòmiques i Humanitats (18,5%); i, finalment, TIC (18,2%).

Capacitats (4.097 M€) és el programa encarregat d’enfortir l’economia basada en el coneixement a partir d’actuacions en 7 àrees: Infraestructures Científiques, Recerca per a PIMEs, Regions de Coneixement, Cooperació Internacional, Potencial Investigador, Suport a Polítiques de Recerca i, per acabar, Ciència i Societat. Els Països Catalans registren indicadors similars al programa de Cooperació;  178 projectes, fet que suposa un 18,1% del global europeu i un 45,2% de l’espanyol.

El programa Idees (7.510 M€) pretén fomentar activitats de recerca bàsica en les fronteres de la ciència i la tecnologia, que són avaluades únicament per la seva excel·lència científica. L’execució del programa corre a càrrec de l’European Research Council (ERC). Dels 1.267 projectes finançats,  51 corresponen als Països Catalans (un 4,0% d’Europa i un 61,4% d’Espanya), on Catalunya (42 projectes) hi juga un paper primordial .

El programa Persones (4.750 M€) dóna suport a la mobilitat i el desenvolupament de la carrera investigadora, dins i fora d’Europa. Per ara, CORDIS registra 3.787 accions finançades, de les quals 208 (5,5% del total i 48,1% de l’Estat espanyol) presenten participació catalana, valenciana o balear.

El Joint Research Centre (JRC) (1.751 M€) és el centre comú que facilita suport científic i tecnològic per a la concepció, desenvolupament, aplicació i supervisió de polítiques comunitàries.

Finalment, EURATOM (2.751 M€) es responsabilitza de la  recerca nuclear europea en 2 àrees: a) Fusió nuclear i instal·lació internacional ITER; b) Fissió nuclear (seguretat, gestió de residus i protecció contra la radiació). Una part d’aquestes accions són executades directament pel JRC. Dels 64 projectes finançats, en 15 hi participen entitats dels Països Catalans (un 23,4% del total i un 44,1% respecte a Espanya).

Per a més informació, podeu accedir als portals web CORDIS (apartat FP7) i MERIDIÀ (apartat Recursos Econòmics), així com al Servei de Projectes Europeus i Internacionals (SPEI), de la Generalitat de Catalunya. A més, podeu consultar el servei de Cerca de MERIDIÀ (permet la cerca per paraules del títol) o les diferents entrades sobre l’ERC publicades a aquest blog els anys 2010 (26 de gener, 14 de juny i 21 d’octubre) i 2011 (28 de gener).