FP7

Seguint amb l’entrada publicada el 19 de maig de 2011, a continuació s’analitza la participació de Catalunya, les Illes Balears i el País Valencià en el Seventh Framework Programme (FP7) per sectors institucionals, territoris i àrees d’actuació.

En el període 2007-2010, els territoris de llengua i cultura catalanes són presents a 1.021 projectes (1.337 participacions), xifra que suposa un 11,1% del total europeu i un 44,7% de l’espanyol. Per àrees geogràfiques, Catalunya executa 3 de cada 4 participacions (74,9%), seguida del País Valencià (22,8%) i les Illes Balears (2,3%).  Al portal MERIDIÀ podeu consultar un Mapa per a empreses (per codis de la Classificació Catalana d’Activitats Econòmiques, CCAE-93) i un Mapa per entitats no empresarials (per grans àrees científiques).

Per sectors institucionals, les 1.337 participacions mostren el predomini clar de les universitats (32,1%) i dels instituts i centres de recerca (30,7%). D’altra banda, les empreses i els centres tecnològics no superen el 30% de les participacions, amb uns percentatges, respectivament, del 20,8% i 8,5%. Per tant, sembla evident que cal impulsar la participació d’aquests organismes  en la recerca europea. Finalment, les entitats restants (centres sanitaris, fundacions, associacions, etc.) només arriben al 6,8%.

Respecte a les àrees d’actuació de les empreses participants, un 67,9% corresponen a Serveis i un 30,0% a Indústria i Energia. Pel que fa als sectors de la Construcció (1,4%) i l’Agricultura (0,7%) són pràcticament residuals. En relació a les 1.047 participacions d’entitats no empresarials, existeix un predomini dels àmbits de Ciències Mèdiques i de la Vida (30,9%), Multidisciplinari (25,7%) i Enginyeria i Arquitectura (23,5%). En les darreres posicions, s’hi troben les Ciències Experimentals (13,7%) i les Ciències Socials i les Humanitats (6,2%).

Per a més informació, podeu accedir als portals web CORDIS (apartat FP7) i MERIDIÀ (apartat Recursos Econòmics), així com al Servei de Projectes Europeus i Internacionals (SPEI), de la Generalitat de Catalunya. A més, podeu consultar el servei de Cerca de MERIDIÀ (permet la cerca per paraules del títol dels projectes).