Horizon 2020

En el marc de les últimes actuacions del programa Horizon 2020 (2014-2020), s’han publicat els resultats de dues importants convocatòries en els àmbits de la recerca en salut i la innovació tecnològica, amb un pressupost global de 699 milions d’euros.

Per un costat, s’han concedit 75 projectes de recerca en salut orientats, entre d’altres àmbits, al tractament del càncer, malalties cerebrals, malalties infeccioses, malalties cròniques complexes o resistència als antimicrobians. Amb un pressupost total de 508 milions d’euros, aquests projectes compten amb 1.158 participants de 58 països diferents.

Els països que coordinen més projectes són els següents: Espanya (13 projectes); els Països Baixos (12); França (8); Grècia (7); Alemanya (5); i Suècia (5). De les 13 coordinacions de l’Estat espanyol, nou projectes estan liderats per entitats catalanes: centres hospitalaris (3 projectes); universitats (2); centres CERCA (2); i, finalment, altres entitats (2).

Per un altre costat, el programa pilot de l’European Innovation Council (EIC), a través de la darrera convocatòria EIC Pathfinder, ha seleccionat 58 tecnologies innovadores, amb un pressupost global de 191 milions d’euros. Es tracta d’una forma de finançament que ajuda a transformar idees de recerca que presenten un risc elevat i una gran repercussió en tecnologies innovadores en fase precomercial.

Els països amb un nombre més gran de participacions són Itàlia (44), Alemanya (42), Espanya (39), França (32) i Suïssa (23). Gairebé el 30 % de projectes estan liderats per investigadores i el 26 % corresponen a tecnologies verdes que permeten avançar cap als objectius del Pacte Verd Europeu.

Pel que fa a la participació de Catalunya, 14 dels projectes seleccionats a la darrera convocatòria EIC Pathfinder compten amb entitats catalanes: sis centres CERCA; quatre empreses; dues universitats (cal destacar la Universitat de Barcelona (UB), amb 4 projectes); i una associació. A més, tres dels 14 projectes estan coordinats per la UB, la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i el Centre de Regulació Genòmica (CRG).

Per a més informació, podeu consultar les notes de premsa de les darreres resolucions europees en els àmbits de la recerca en salut i la innovació tecnològica, així com altres entrades sobre el programa Horizon 2020 publicades per l’Observatori de la Recerca (OR-IEC).