Paperity és un portal que ofereix als lectors l’accés obert a milers de revistes de centenars de disciplines, en una ubicació central. Així mateix, ajuda els autors a arribar al seu públic objectiu, a difondre els descobriments de forma més eficaç i a maximitzar l’impacte de la investigació. També, augmenta l’exposició de les revistes, incrementa el seu nombre de lectors i fomenta la presentació de nous manuscrits. L’objectiu final és afegir el 100 % de la literatura d’accés obert, publicada en qualsevol lloc de món, en qualsevol camp d’investigació.

El lloc web permet la cerca a text complet de gairebé 8 milions d’articles de més de 15.000 revistes en tots els camps de recerca, com ara ciències, tecnologia, medicina, ciències socials, humanitats i arts. També ofereix una cerca avançada dels articles per títol de la revista, llengua, país, ISSN, DOI, autor, títol, any de publicació, entre d’altres elements. A més, Paperity comparteix les metadades agregades amb altres serveis acadèmics com EBSCO, Altmetric, WorldCat, OCLC, plagiat.pl i StrikePlagiarism.com.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web Paperity.