L’Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) i l’Eurostat han publicat la quarta edició de l’Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation sota el títol The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities. Aquest manual proporciona directrius per a la recollida i anàlisi de dades sobre innovació i juga un paper clau en donar a conèixer la seva naturalesa multidimensional.

La primera edició de l’Oslo Manual es va publicar l’any 1992. El nom “Oslo” en el títol del manual fa referència a la ciutat on les directrius van ser aprovades per primera vegada pel grup de treball Working Party of National Experts on Science and Technology Indicators (NESTI) de l’OECD. Publicada tretze anys després en accés obert, l’edició del 2018 pretén enfortir la seva rellevància com a font d’orientació conceptual i pràctica per a la provisió de dades i indicadors quantitatius sobre innovació. El document s’estructura en tres parts que proporcionen una presentació general de mesurament de la innovació, un marc i guia per a mesurar la innovació empresarial i, finalment, l’orientació pràctica sobre metodologies de recollida i utilització de dades d’innovació.

D’altra banda, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) ha publicat la traducció al castellà de la darrera edició del Manual de Frascati 2015  (en el seu nom oficial, Guía para la recopilación y presentación de información sobre la investigación y el desarrollo experimental). La Generalitat de Catalunya també va dur a terme la traducció al català del Manual de Frascati 2015 l’any 2017.

El Frascati Manual 2015: Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development és un document tècnic elaborat, des de l’any 1962, per l’OECD en l’àmbit de la recerca, el desenvolupament i la innovació (R+D+I). El document recull i presenta estadístiques comparables internacionalment sobre els recursos financers i humans dedicats a recerca i desenvolupament experimental.

Per a més informació, podeu consultar ambdues publicacions al lloc web de l’OECD.