ORCIDLa desambigüació dels noms dels autors suposa un repte per a la comunicació i la documentació científica. Una correcta identificació és important per millorar els processos de descobriment científic, facilitar la col·laboració entre la comunitat investigadora i millorar l’eficiència en el finançament de la recerca. Amb l’objectiu de superar aquesta problemàtica, l’any 2009 neix el projecte ORCID (Open Researcher and Contributor ID) que atorga un identificador únic de tipus alfanumèric a cada investigador que vulgui mantenir un currículum vitae digital. Es tractaria d’un identificador similar al DOI que actualment es fa servir als articles i vol ser un sistema obert i transparent, de manera que pugui interrelacionar-se amb altres sistemes actuals d’identificació dels autors.

Aquesta iniciativa és resultat del consens de múltiples institucions com Thomson Reuters, Nature Publishing Group, British Library, Elsevier, Springer, CrossRef, entre d’altres. Aquelles institucions que s’hi vulguin sumar, poden fer-ho omplint el formulari de registre al lloc web del projecte ORCID.