OpenCitationsEn el marc de la ciència oberta, OpenCitations és una organització independent dedicada a la publicació i promoció de dades bibliogràfiques i citacions mitjançant les tecnologies del web semàntic de dades enllaçades (en anglès, linked data). L’organització i la infraestructura de dades és gestionada pel Research Centre for Open Scholarly Metadata de la Università di Bologna.

L’objectiu bàsic d’OpenCitations és la creació i expansió d’un corpus bibliogràfic obert, que es pot descarregar i que funciona també com a índex de citacions, fins a convertir-lo en una alternativa als productes comercials d’empreses com Clarivate i Elsevier. En tot moment es compleix els FAIR data principles de la comunitat Force11, segons els quals les dades han de ser localitzables, accessibles, interoperables i reutilitzables.

També es compleixen les recomanacions de la Initiative for Open Citations (I4OC) perquè les dades de citacions siguin estructurades, separables i obertes. En aquest sentit, OpenCitations ha publicat una definició oficial del concepte de “citació oberta”, i ha posat en marxa l’Open Citation Identifier (OCI), un sistema d’identificador únic i persistent a escala mundial per a cada citació bibliogràfica.

Actualment es treballa en el desenvolupament de tres grans tipus de conjunts de dades obertes a partir d’altres bases de dades (bàsicament Europe PubMed Central, amb aportacions addicionals de Crossref i ORCID). Tots els conjunts de dades estan disponibles lliurement com a domini públic. A la vegada, el programari desenvolupat (bàsicament a partir dels estàndards RDF i SPARQL) per implementar tots els serveis està disponible lliurement a GitHub sota una llicència ISC.

El tipus principal de conjunts de dades són els OpenCitations Indexes, que contenen informació sobre les citacions tractades com a entitats de dades de primera classe. Això permet dotar cada citació amb propietats descriptives: data de citació; interval entre publicació i citació; i tipus (si és o no una autocitació). Aquests índexs no emmagatzemen metadades sobre les entitats bibliogràfiques citades i citants, que són identificades només amb el seu DOI. En aquest àmbit, l’índex més gran és l’OpenCitations Index of Crossref open DOI-to-DOI citations (COCI), amb 69 milions de recursos bibliogràfics i 1.187 milions de citacions segons la darrera actualització (agost de 2021).

Per a més informació, podeu consultar el lloc web OpenCitations.