L’Open Science Monitor és un projecte desenvolupat per l’organització RAND Europe, amb el suport de les empreses Deloitte, Digital Science, Altmetric.com i figshare. El seu objectiu és proporcionar dades i informació per a comprendre el desenvolupament de la ciència oberta a Europa i recopilar els indicadors més pertinents i oportuns sobre el desenvolupament de la ciència oberta europea i d’altres països socis a escala mundial. L’informe Open science monitor methodological note es la versió actualitzada de la metodologia de l’Open Science Monitor, que es basa en els comentaris rebuts en línia i en discussions en tallers d’experts.

La ciència oberta és una de les tres prioritats estratègiques actuals de la Comissió Europea (CE) en l’àmbit de la recerca i la innovació. A partir de múltiples fonts d’informació, l’Open Science Monitor dóna suport a la ciència oberta a Europa, mitjançant estudis de cas i indicadors, amb comparatives entre països i disciplines científiques. Aquest projecte també dona suport a iniciatives com l’European Open Science Policy Platform, una plataforma col·laborativa per dissenyar, desenvolupar i implementar una política europea de ciència oberta, i l’European Open Science Cloud  (EOSC), un núvol europeu en dades obertes de recerca.

Aquest informe il·lustra la metodologia que es troba sota els indicadors seleccionats per a cada tendència que composa la ciència oberta. L’objectiu és garantir la transparència i recollir informació per a millorar aquests indicadors, les fonts de dades i l’anàlisi general.

Per a més informació detallada, podeu consultar l’informe Open science monitor methodological note al lloc web de la CE així com l’entrada publicada en aquest lloc web.