Open Scholarship Knowledge Base (OSKB)La plataforma Open Scholarship Knowledge Base (OSKB) agrupa recursos sobre coneixement científic obert que són creats i curats per una comunitat de col·laboradors. L’objectiu és organitzar la informació sobre què, per què i com de la ciència oberta perquè sigui més fàcil de trobar i posar en pràctica.

Es tracta d’una comunitat de voluntaris (investigadors, educadors, bibliotecaris, i qualsevol persona interessada en el coneixement obert), que s’organitzen en grups i s’encarreguen d’actualitzar i tenir cura dels mòduls perquè els usuaris de la plataforma es puguin formar en funció de les seves necessitats.

El contingut de la plataforma presenta múltiples tipus de materials (cursos en línia, tallers, ponències, conferències, programes d’assignatures, etc.), generats per col·laboradors de la ciència oberta a totes les disciplines i regions. En funció dels seus interessos, els usuaris poden filtrar els recursos segons diversos criteris: àrea científica; nivell educatiu; tipus de material; llenguatge; o, entre d’altres, tipus de llicència.

A més, els continguts es poden buscar per paraula clau o per col·leccions com les següents: anàlisi (141 recursos); dades (186); educació (103); política (26); publicació (86); reproductibilitat (212); i, finalment, materials de recerca (62).

Per a més informació, podeu consultar la plataforma Open Scholarship Knowledge Base (OSKB).