Open EditorsEl procés de comunicació científica implica diversos actors com, per exemple, els autors, els revisors i els editors de revistes.

D’una banda, el paper dels autors és clar: redactar i publicar documents sobre els nous coneixements científics. A la vegada, el rol dels revisors consisteix a realitzar l’avaluació d’experts (peer review) de les publicacions enviades a les revistes. Sovint la revisió és una tasca anònima, tot i que són cada cop més freqüents les iniciatives per impulsar l’avaluació oberta (open peer review). A més, recursos d’informació com Publons (de l’empresa Clarivate) ajuden a donar visibilitat a la tasca de revisió.

D’una altra banda, la base de dades Open Editors vol visualitzar la tasca dels editors de revistes científiques i dels membres dels consells editorials, que s’encarreguen de gestionar tot el procés i de garantir la cura dels continguts publicats.

La informació d’Open Editors s’obté a partir del rastreig automàtic (webscraping) de les dades públiques de les pàgines web de les revistes. D’aquesta manera, es genera periòdicament un conjunt massiu de dades estructurades que es pot reutilitzar lliurement.

La versió actual de la base de dades Open Editors conté 478.562 editors de 6.090 revistes científiques i de 17 editorials. Les dades es poden buscar per paraula clau i cada editor o membre del consell editorial consta de la informació següent: nom, institució, rol, revista, editorial i data de consulta.

A més, les dades es poden descarregar (de forma completa o parcial) o consultar-se a través d’una interfície de programació d’aplicacions (en anglès, application programming interface, API).

Per a més informació, podeu consultar la base de dades Open Editors.