L’Open Access Directory (OAD) és una pàgina web col·laborativa (wiki) que conté llistes actualitzades de contingut sobre l’accés obert en un sol lloc. Dissenyada per a documentar i organitzar la complexitat d’aquest fenomen, l’OAD es crea l’any 2008 per l’School of Library and Information Science de la Simmons University. D’altra banda, està supervisada per un consell editorial independent i es manté pels usuaris que conformen la comunitat d’accés obert.

Actualment, l’OAD conté 47 llistes factuals dins la taula de continguts i 10 llistes que s’estan desenvolupant. Val a dir que els llistats no inclouen articles, narracions, opinions i gràfics. En total, disposa de 473 pàgines de contingut, mentre que la quantitat de totes les pàgines és de 1.472. Fins ara 1.480 usuaris registrats han elaborat 12.470 edicions.

L’OAD es pot utilitzar per a diferents aspectes. En aquest sentit, permet a investigadors, bibliotecaris i periodistes trobar informació sobre l’accés obert com ara: Declarations in support of OADisciplinary repositoriesOA journals published by libraries o bé OA publication funds. A més, recentment s’han incorporat tecnologies com wikidata, una base de coneixement oberta i lliure, i Perma.cc, que permet crear registres permanents de les fonts web que es citen.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web Open Access Directory (OAD).