ODiSEAODiSEA ofereix un inventari de repositoris i bancs de dades de recerca a escala mundial. Actualment compta amb 179 depòsits registrats, dels quals s’ofereix informació detallada i estadístiques per distribució geogràfica i temàtica. Estan classificats per ordre alfabètic, matèria, disciplina i format. El sistema permet recuperar-los navegant per aquesta classificació o mitjançant la cerca lliure. A més, facilita el suggeriment de nous bancs de dades.

Es tracta d’un projecte de dades obertes, que vol facilitar el seu intercanvi, reutilització i preservació. ODiSEA és fruit del treball conjunt de sis universitats: Universitat Politècnica de València (UPV), Universitat de València (UV), Universitat de Barcelona (UB), Universitat Ramon Llull (URL), Universitat Catòlica de València (UCV) i Universidad de Murcia (UM). Per compilar la informació, els seus autors s’han basat fonamentalment en estudis bibliogràfics previs, cerques a Internet i revisió de les polítiques de copyright de les editorials científiques.

Podeu ampliar la informació al lloc web d’ODiSEA.