Podeu consultar els últims documents que han estat actualitzats al portal web MERIDIÀ, en els següents apartats:

ENTITATS:

  • ACC1Ó. Memòria ACC1Ó 2009

CONTEXT:

  • EUROSTAT. Science, technology and innovation in Europe. 2011 edition