Data. Font: PixabayLa publicació, emmagatzematge, gestió, consulta i descoberta de conjunts de dades d’investigació és una àrea que ha anat avançant en els últims anys. Així, en els darrers mesos s’han produït novetats interessants a importants serveis d’informació d’aquest àmbit.

Presentada l’any 2018, Dimensions és una plataforma innovadora que indexa i interconnecta informació científica de tota classe: publicacions, assajos clínics, beques i ajuts, patents, documents de política científica, etc. Ara, els conjunts de dades també estan disponibles a través de la versió gratuïta de la plataforma.

Actualment Dimensions conté 1,477 milions de conjunts de dades, que procedeixen de repositoris especialitzats com Figshare, Dryad, Zenodo o Pangaea. A més, els resultats de cerca es poden filtrar per diversos criteris: any de publicació, investigador, camp de recerca, revista i repositori d’origen.

D’una altra banda, el cercador Google Dataset Search, en funcionament des de l’any 2018, permet buscar per paraules clau conjunts de dades disponibles en múltiples repositoris. Ara aquest cercador ha deixat d’estar en fase de proves i ha incorporat algunes millores com, per exemple, diversos filtres: data d’actualització; format de descàrrega (taula, document, imatge, text, fitxer, etc.); drets d’ús; o gratuïtat.

Per últim, DataCite és una organització internacional que promou la localització, accés i reutilització de les dades de recerca. El seu propòsit és crear i donar suport a mètodes per localitzar, identificar i citar conjunts de dades i altres objectes digitals relacionats amb la recerca científica, mitjançant identificadors persistents (DOIs). Recentment, DataCite ha afegit una pantalla de citacions que mostra els vincles entre els articles científics i els conjunts de dades.

Per a més informació, podeu consultar els serveis d’informació Dimensions, Google Dataset Search i DataCite, així com la notícia publicada per Aaron Tay.