Podeu consultar els últims documents que han estat actualitzats al portal web MERIDIÀ, en els següents apartats:

ENTITATS:

  • BIOCAT. Memòria d’activitats 2009.
  • CDTI. Informe anual 2009.
  • FECYT. Memoria de actividades 2009.

CONTEXT:

  • Cambra de Comerç de Barcelona. Informe anual de l’empresa catalana 2009.
  • FECYT. Análisis sobre ciencia e innovación en Espanya.

RECURSOS HUMANS:

  • Generalitat Valenciana. Plan General Estratégico de Ciencia y Tecnología (PGECYT) 2010-2015.

RECURSOS ECONÒMICS:

  • Generalitat Valenciana. Plan General Estratégico de Ciencia y Tecnología (PGECYT) 2010-2015.