Podeu consultar els últims documents que han estat actualitzats al portal web MERIDIÀ, en els següents apartats:

ENTITATS:

  • MICINN. Memoria de actividades I+D+I en 2008.

RECURSOS MATERIALS:

  • MICINN. Mapa de instalaciones científicas y tecnológicas singulares.