DocumentsPodeu consultar els últims documents que han estat actualitzats al portal web MERIDIÀ, així com les incorporacions noves, en els següents apartats:

Entitats

– Institució CERCA. Memòria d’activitats 2013.
Xarxa de Parcs Científics i Tecnològics de Catalunya (XPCAT). Memòria 2013.
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). Memoria de actividades 2013.
– European Commission. Annual Report on Research and Technological Development Activities of the European Union in 2013.

Context

– European Research Area Committee (ERAC). Peer Review of Spanish Research and Innovation System.
– European Commission. European Research Area: Progress Report 2014.

Per a més informació, podeu consultar el portal web MERIDIÀ.