booksPodeu consultar els últims documents que han estat actualitzats al portal web MERIDIÀ, així com les incorporacions noves, en els apartats següents:

Entitats

– AQU. Memòria d’activitats 2012.
– CSIC. Memoria 2012.
– FECYT. Memoria de actividades 2012.
– IRTA. Memòria d’activitats 2012.
– Xarxa de Parcs Científics i Tecnològics de Catalunya. Memòria 2012.
– Xarxa Vives d’Universitats. Memòria 2011.

Context

– Fundación Cotec. Informe Cotec 2013. Tecnología e innovación en España.
– Generalitat de Catalunya. Informe anual sobre la indústria a Catalunya 2012.

Recursos econòmics

– CDTI. Participación española en el VII Programa Marco: Resultados provisionales 2007-2012.
– Generalitat de Catalunya. El Finançament de l’R+D+I l’any 2011.

Per a més informació, podeu consultar el portal web MERIDIÀ.