Novetats MERIDIÀPodeu consultar els últims documents que han estat actualitzats al portal web MERIDIÀ, així com les incorporacions noves, en els següents apartats:

ENTITATS:

 • AGAUR. Memòria 2011
 • AQU. Memòria d’activitats 2011
 • APTE. Memòria 2011
 • FECYT. Memoria de actividades 2011
 • European Commission. Annual Report on research and technological development activities of the European Union in 2011

CONTEXT:

 • FECYT. Indicadores del sistema español de ciencia y tecnologia 2012
 • Fundación CYD. Informe CYD 2011

RESULTATS:

 • IEDCYT. La actividad científica del CSIC a través de indicadores bibliométricos (Web of Science, 2006-2010)
 • OEPM. Memoria de actividades 2011
 • EPO. Annual Report 2011
 • WIPO. PCT  Yearly Review: Developments and Performance in 2012