nous documentsPodeu consultar els últims documents que han estat actualitzats al portal web MERIDIÀ, així com les incorporacions noves, en els següents apartats:

ENTITATS:

  • AQU. Memòria d’activitats 2010
  • CSIC. Memoria 2010
  • FECYT. Memoria de actividades 2010
  • IRTA. Memòria 2009
  • European Commission. Annual Report on Research and Technological Development Activities of the European Union in 2010

RECURSOS ECONÒMICS I RECURSOS HUMANS:

  • FECYT. Informe SISE 2009

CONTEXT:

  • Cambra de Comerç de Catalunya. Memòria econòmica de Catalunya 2010
  • Generalitat de Catalunya. Informe anual sobre la indústria a Catalunya 2010
  • Ministerio de Educación. Datos y cifras del sistema universitario español. Curso 2010-2011

PATENTS:

  • OEPM. Memoria de actividades 2010