DocumentsPodeu consultar els últims documents que han estat actualitzats al portal web MERIDIÀ, així com les incorporacions noves, en els següents apartats:

ENTITATS:

  • Institució CERCA. Memòria d’activitats 2010
  • MICINN. Memoria actividades I+D+i 2009: resumen ejecutivo
  • EIT. Annual report: activities and achievements 2010
  • FEDIT. Informe anual 2009

CONTEXT:

  • European Commission. Innovation Union Competitiveness report 2011
  • Cambra de Comerç de Barcelona. Memòria econòmica de Catalunya 2010

RECURSOS ECONÒMICS:

  • MICINN. Estrategia Estatal de Innovación

RECURSOS HUMANS:

  • MICINN. Estrategia Estatal de Innovación

RECURSOS MATERIALS:

  • ESFRI. Strategy Report on Research Infraestructures: roadmap 2010

PUBLICACIONS:

  • URV. Visibilitat de la producció científica de la Universitat Rovira i Virgili. Any 2010