Podeu consultar els últims documents que han estat actualitzats al portal web MERIDIÀ, així com les incorporacions noves, en els següents apartats:

ENTITATS:

  • RedOTRI Universidades (CRUE). Memoria RedOTRI 2010.

RECURSOS MATERIALS:

  • REBIUN. Memoria de actividades REBIUN 2009.

RECURSOS ECONÒMICS:

  • European Commission. Seventh Progress Report on SMEs participation in the 7th R&D Framework Programme.