Podeu consultar els últims documents que han estat actualitzats al portal web de l’OR-IEC, així com les incorporacions noves, en els apartats següents:

Documents – Entitats

Terres de llengua i cultura catalanes
AGAUR. Memòria 2015.
BIOCAT. Memòria 2016. [En línia]
CSUC. Memòria d’activitats 2016.
– 
Generalitat de Catalunya. Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació: Informe de seguiment 2015.
– FCRI. Memòria d’activitats 2016.
– Fundació La Marató de TV3. Memòria d’activitats 2015. [En línia]
– ICREA. Memoir 2016. [En línia]
– Institut Ramon Muntaner. Memòria 2016.
– IRTA. Memòria 2016.

Estat espanyol
– CDTI. Informe anual 2015.
– CSIC. Memoria 2016. [En línia]
– FEDIT. Informe anual 2015: centros tecnológicos de España.
– ISCIII. Memoria 2015.
– OEPM. Memoria de actividades 2016.

Europa
– EPO. Annual Report 2016. [En línia]
– ERC. Annual Report on the ERC activities and achievements in 2016.

 Documents – Context

Terres de llengua i cultura catalanes
– ACUP. Indicadors de recerca i innovació de les universitats públiques catalanes 2016.
– AQuAS. Central de Resultats de Recerca. Instituts i centres. Dades 2014-2015.

Estat espanyol
– CRUE. Investigación y Transferencia de Conocimiento en las universidades españolas 2015.
– Fundación Cotec. Informe Cotec 2017.
– Fundación CYD. Las universidades españolas: una perspectiva autonómica 2016.
– IUNE. Informe IUNE 2017: Actividad investigadora de las universidades españolas.

Europa
– European Commission. RIO Country Report 2016: Spain.
– European Commission. European Innovation Scoreboard 2017.
– European Commission. Regional Innovation Scoreboard 2017.
– European Commission. Regional Innovation Scoreboard 2017 – Regional profile: Spain.

Internacional
– WIPO. The Global Innovation Index 2017.

 Documents – Recursos econòmics

Terres de llengua i cultura catalanes
AGAUR. Fact Sheet H2020 – Participació de Catalunya (juny 2017)
– AGAUR. Fact Sheet ERC – Catalunya (abril 2017).
– AGAUR. Resultats de la participació catalana al 7è Programa marc d’R+D de la UE (període 2007-2013) (maig 2015).
– Generalitat Valenciana. Pla General Estratègic de Ciència i Tecnologia de la Comunitat Valenciana (PGECIT) 2016-2019.

Estat espanyol
CDTI. Resultados provisionales de la participación española en Horizonte 2020 (2014-2016).
– CDTI. Participación española en Horizonte 2020 (2014-2016): Resultados provisionales por CCAA (marzo 2017).
– CDTI. Participación española en Horizonte 2020 (2014-2016): Resultados provisionales por temáticas (marzo 2017).
– COSCE. Informe COSCE: Nota de Alcance sobre la inversión en I+D+i en los Presupuestos Generales del Estado aprobados para 2017.

Europa
– European Commission. Interim evaluation of Horizon 2020.

Documents – Recursos materials

Terres de llengua i cultura catalanes
– CSUC. Memòria d’activitats 2016.

Estat espanyol
– MINECO. Mapa de Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares (ICTS).

Europa
ESFRI. ESFRI Roadmap 2016 – Strategy Report on Research Infrastructures.

Documents – Publicacions

Terres de llengua i cultura catalanes
– CAPCIT. Producció de coneixement científic i tecnològic a Catalunya (2000-2014).

Estat espanyol
– CSIC. La actividad científica del CSIC a través de indicadores bibliométricos (Web of Science, 2011-2015). [En línia]

Internacional
– OECD. Compendium of bibliometric science indicators.

Documents – Patents

Terres de llengua i cultura catalanes
CAPCIT. Producció de coneixement científic i tecnològic a Catalunya (2000-2014). 

Estat espanyol
OEPM. Estadísticas 2016.
– OEPM. La OEPM en cifras 2016.
– OEPM. Memoria de actividades 2016.

Europa
EPO. Annual Report 2016. [En línia]
EPO. Statistics. [En línia]

Internacional
– IP5 Offices. IP5 Statistics Report: 2015 edition.
– OBS Business School. El sistema de patentes en 2016. Análisis de la situación internacional, europea y española.
– WIPO. Patent Cooperation Treaty: Yearly Review 2017.
– WIPO. Facts and Figures 2016. WIPO. World Intellectual Propertry Indicators 2016.
– WIPO. Identifying and ranking the world’s largest clusters of inventive activity.

Per a més informació, podeu consultar el portal web de l’OR-IEC.