Precipita és una plataforma web pública de finançament col·lectiu de projectes científics i de divulgació científica, gestionada per la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). Tots els projectes procedeixen de centres de recerca públics, universitats privades  i institucions privades sense finalitat lucrativa que han estat validats per la FECYT. L’objectiu és connectar investigadors i ciutadans així com promoure la socialització de la ciència, convertint-la d’aquesta manera en una eina de comunicació, divulgació i participació.

La plataforma es va posar en funcionament l’any 2014 i fins l’actualitat ha recaptat 1.050.110 euros, provinents de 9.788 donants,  per a 85 projectes de recerca de diferents disciplines científiques.  Els projectes rebran fins a un màxim de 25.000 euros si arriben a l’objectiu mínim de finançament en un període de 90 dies. En cas que transcorregut aquest temps no s’assoleixi l’objectiu establert, es tornarà l’import íntegre de la donació. Països capdavanters en R+D+I tenen una àmplia experiència en aquest tipus d’aportacions individuals o de micromecenatge. En aquest sentit, Precipita  vol ser una eina per a millorar la comunicació dels científics amb l’entorn més proper per aconseguir que el valor de la seva investigació es faci tangible.

El lloc web Precipita inclou noves funcionalitats  que inclouen la renovació del gestor de continguts, la qual cosa permet una gestió més automatitzada i una atenció més àgil i personalitzada amb investigadors i donants. També es podran crear noves seccions més fàcilment depenent de l’actualitat científica i dels nous projectes que es pugin a la plataforma. A més, s’han millorat la navegació i la usabilitat del web permetent navegar des de qualsevol dispositiu. Una altra novetat, és la possibilitat de compartir i difondre els projectes a les xarxes socials, i publicar-los tant en castellà com en anglès. D’altra banda, inclou un motor de cerca de projectes per títol o investigador, per comunitat autònoma i per província.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web Precipita així com la notícia publicada per la FECYT.