Observatorio IUNE 2019Recentment s’ha presentat una nova edició de l’Observatorio IUNE (2019), que analitza l’activitat d’R+D+I de les universitats espanyoles en el període 2008-2017. Aquesta actualització inclou una nova edició de l’informe anual Actividad investigadora de las universidades españolas. En comparació amb les edicions anteriors, s’observa que el ritme de creixement anual dels diferents indicadors universitaris ha anat disminuint.

L’Observatorio IUNE es va posar en funcionament l’any 2012. Està coordinat pel Laboratorio de Estudios Métricos de la Información (LEMI) de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), en el marc de l’Alianza 4 Universidades (A4U), integrada per la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i la UC3M.

L’obtenció de les dades de l’Observatorio IUNE procedeix de fonts oficials com: la Comisión Evaluadores de la Actividad Investigadora (CNEAI); la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT); l’Instituto Nacional de Estadística (INE); el Centro para el Desarrollo Técnico Industrial (CDTI); la RedOTRI (CRUE); la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM); i, finalment, el Sistema de Información Integral Universitaria (SIIU).

Pel que fa a les dades de publicacions científiques, s’ha usat com a font d’informació la plataforma Web of Science (WoS). Per comunitats autònomes, Catalunya manté la posició capdavantera (25,48 % del total espanyol), seguida per Madrid (19,86 %), Andalusia (16,08 %) i el País Valencià (12,88 %).

Per a més informació, podeu consultar l’Observatorio IUNE.