La fundació Ithaka S+R ha publicat l’informe Ithaka S+R US Library Survey 2019 que analitza els problemes d’estratègia i lideratge des de la perspectiva dels responsables universitaris i directors de biblioteques universitàries. L’objectiu d’aquesta iniciativa és proporcionar als bibliotecaris universitaris i líders d’educació superior informació sobre les visions dels directors de biblioteques, i les oportunitats i desafiaments que afronten per a dirigir les seves organitzacions.

Ithaka S+R és una fundació nord-americana sense ànim de lucre que treballa amb dirigents de l’educació superior, biblioteques acadèmiques, museus, fundacions i editors per investigar, avaluar i proporcionar orientació estratègica en una àmplia gamma d’àrees. L’enquesta que es du a terme es presenta la tardor del 2019 a una mostra de 1.442 directors. Es reben un total de 692 respostes complertes, amb una taxa de resposta del 46 %.

Els resultats de l’informe destaquen que els directors senten que estan menys valorats, involucrats i alineats estratègicament amb els seus supervisors i altres líders acadèmics d’alt nivell. A més, l’èxit dels estudiants segueix sent un dels objectius principals i les seves prioritats continuen canviant de col·leccions a serveis. En aquest sentit, els directors anticipen més despeses per serveis i personal relacionats amb el suport a l’ensenyament i la investigació. Així mateix, una part dels directors espera augmentar el suport financer per a tecnologia, sistemes i infraestructura.

Pel que fa a la biblioteca com a mitjà de cerca, localització i descoberta d’informació, aproximadament dos terços dels enquestats estan d’acord que és estratègicament important que la seva biblioteca sigui el primer lloc per descobrir els continguts acadèmics. Així mateix, la meitat estan d’acord que la biblioteca és sempre el millor lloc perquè els investigadors comencin la cerca d’informació. Val a dir que hi ha un desig general que la biblioteca es valori per al descobriment i l’accés al campus, tot i que entre els anys 2013 i 2016 hi ha una disminució notable en el percentatge d’enquestats que indiquen aquesta perspectiva.

L’estudi també conclou que la despesa en llibres electrònics és més o menys igual a la dels llibres impresos. Val a dir, que per primera vegada, el percentatge del pressupost de la biblioteca gastat en llibres electrònics ha augmentat gairebé al mateix nivell que els  llibres impresos. D’altra banda s’exposa que la meitat de directors de biblioteques probablement cancel·laran un paquet important de revistes en els pròxims cinc anys, possiblement per l’augment de valor dels recursos electrònics. Finalment, es mostra que relativament pocs directors de biblioteques estan d’acord en què la seva biblioteca, així com institució, tinguin estratègies ben desenvolupades relacionades amb l’equitat, la diversitat, la inclusió i l’accés.

Per a més informació podeu consultar l’informe Ithaka S+R US Library Survey 2019.