En el marc de la xarxa EURAXESS, que promou la mobilitat del talent científic a Europa, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnologia (FECYT) ha publicat la sisena edició de la Guía para la gestión de la movilidad del personal extranjero en España (2017). La guia descriu els temes principals que l’investigador estranger ha d’abordar quan decideix desenvolupar part de la seva carrera a Espanya.

El document tracta els aspectes següents: principals característiques de la investigació i la carrera investigadora a Espanya; condicions d’entrada i residència; reconeixement de titulacions acadèmiques estrangeres; mercat laboral; sistema tributari i de seguretat social; sistema nacional de salut; l’educació; i finalment, la xarxa EURAXESS Espanya, que dóna suport als investigadors en períodes de mobilitat.

En aquesta edició s’ha comptat amb la participació de l’Agencia Tributaria; el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades; el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación; el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad; el Ministerio de Educación, Cultura  y Deporte; el Ministerio de Empleo y Seguridad Social; el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; i la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).

Per a més informació, podeu consultar l’edició anglesa Guidelines for the management of the mobility of the foreign researcher in Spain (2017) al lloc web de la FECYT.