Dialnet Métricas és el resultat d’un projecte de cooperació bibliotecària on hi participen 48 biblioteques universitàries espanyoles coordinades des de la biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Aquesta iniciativa ofereix un conjunt d’indicadors per identificar la rellevància de la producció científica espanyola en ciències socials i humanitats, a partir de les referències bibliogràfiques citades a les publicacions indexades al sistema d’informació Dialnet.

Aquest projecte està coordinat per la Fundación Dialnet de la Universidad de La Rioja (UR), i impulsada per la mateixa universitat, la UCM i el Grupo EC3 de la Universidad de Granada (UGR). Així mateix, Dialnet Métricas està present als criteris d’avaluació d’algunes disciplines per part de l’Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA).

La nova edició de Dialnet Métricas presenta 12 matèries de ciències socials, 14 matèries d’humanitats i 11 de ciències jurídiques. Els indicadors que presenten aquestes àrees temàtiques es calculen a partir de les citacions realitzades en els articles que tenen incloses les referències bibliogràfiques a Dialnet.

La presentació dels resultats s’estructura en dos apartats principals:
a) Índice Dialnet de Revistas (IDR) presenta indicadors de revistes publicades a Espanya. Existeix la voluntat que el nombre de revistes vagi creixent i que sigui el més exhaustiu possible a tots els àmbits (disciplines, editors comercials i acadèmics, accés obert i restringit, etc.). Per calcular aquesta edició s’han comptat 45.384 citacions emeses per 552 revistes, amb una finestra de citació de cinc anys. Es pot accedir a l’edició prèvia publicada entre novembre de 2018 i setembre de 2020.

b) Indicadores Dialnet presenta indicadors derivats de les citacions de cada publicació i investigador. S’aporta informació que va més enllà de les revistes, ja que inclou llibres, capítols, aportacions a congressos i tesis doctorals.

Per a més informació, podeu consultar el portal Dialnet Métricas.