L’any 2009 la Fundación para la Investigación y la Prevención del Sida en España (FIPSE), que impulsa la recerca en VIH/sida, va finançar 14 projectes, 8 dels quals van ser concedits a Catalunya (el  57,1 % del global espanyol). D’altra banda, la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), que estimula el progrés científic de les malalties pneumològiques i la cirurgia toràcica, va finançar un total de 27 projectes; 17 corresponen a Catalunya i 1 a les Illes Balears (respectivament, el 63% i 3,7% del global espanyol).

La fundació FIPSE, constituïda l’any 1998 pel Ministerio de Sanidad y Consumo (actualment, Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad), s’ha dedicat especialment a establir línies de recerca que permetin conèixer millor l’epidèmia de la sida per tal de desenvolupar estratègies de prevenció efectiva. Les investigacions es centren  en els aspectes bàsics, clínics, epidemiològics i socials de la malaltia.  Des de l’any 1999 fins el 2009, l’entitat ha finançat 117 projectes en tot l’àmbit espanyol,  14 dels quals corresponen a l’any 2009 (sis menys que el 2008). Pel que fa als territoris de llengua i cultura catalanes, en aquests onze anys, s’han finançat a Catalunya un total de 78 projectes, al País Valencià, 19 i a les Illes Balears, 1.

D’altra banda, SEPAR, que té la seu social a Barcelona, centra la recerca científica en les malalties pneumològiques medicoquirúrgiques des de l’any 1955. La Fundación Respira, a través de la junta directiva de la societat, finança projectes relacionats amb la salut pulmonar i les malalties respiratòries/toràciques. Des de l’any 1999 al 2009, ha concedit ajuts de recerca per a 188 projectes espanyols.  Val a dir que l’any 2009 en van rebre finançament 27 projectes, els mateixos que  l’any 2008. En referència a Catalunya, en aquests onze anys, se n’han finançat un total de 120, a les Illes Balears, 19 i al País Valencià, 11. Pel que fa l’any 2009, Catalunya va rebre ajuts per a 17 projectes, i  les Illes Balears per a 1.

Per a més informació, podeu consultar els llocs web de les Fundacions, i els informes que es disposen a l’apartat Recursos Econòmics del portal web MERIDIÀ. Ambdós, s’han actualitzat recentment amb les dades del 2009.