La Declaració de la Sorbona, sobre els drets de les dades de recerca, és un document marc que referma la voluntat de les universitats de compartir les seves dades. Així mateix demana als governs un marc jurídic clar per regular aquest intercanvi i proporcionar els mitjans per posar-lo en pràctica. Nou xarxes universitàries, que representen més de 160 universitats del món, han signat aquesta declaració per tal de promoure l’intercanvi i l’ús adequat de les dades, i assegurar la qualitat i la transparència de la recerca.

Les nou entitats signants són: l’Association of American Universities (AAU);  l’African Research Universities Alliance (ARUA); la Coordination des universités de recherche intensive françaises (CURIF); la German U15, la League of European Research Universities (LERU), el consorci d’universitats japoneses RU11; el Russell Group de la Gran Bretanya; el Group of Eight (Go8) d’Austràlia i, finalment, el Group of Canadian Research Universities (U15). En aquest context, la Universitat de Barcelona (UB), integrada a la LERU, és pionera a l’Estat espanyol en l’aprovació d’una normativa pròpia com a política de gestió de les dades de recerca.

Segons l’informe Cost of not having FAIR research data de la Comissió Europea (CE) la millora en la gestió i compartició de les dades de recerca estalviaria 10.200 milions d’euros (M€) a l’any, amb un potencial addicional de 16.000 M€ de valor afegit per la innovació generada. En aquest sentit l’objectiu principal de la declaració és fer les dades accessibles, interoperables i reutilitzables per accelerar els descobriments científics i el desenvolupament econòmic.

Per dur a terme aquesta política de gestió de dades, les biblioteques de les universitats han d’establir un servei específic per gestionar les dades de recerca, i disposar tant de la infraestructura necessària com de la formació dels membres de la comunitat universitària. Val a dir que el Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI) de la UB té un servei de suport i assessorament on es pot trobar la informació sobre polítiques i requeriments de les dades, així com eines per crear plans de gestió de dades, informació sobre llicències, pautes per publicar i difondre les dades, i directrius per a les citacions. D’altra banda, el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) col·labora amb les universitats per disminuir l’esforç d’adaptació als requeriments de la ciència oberta. En aquesta línia, treballa en el suport a la gestió de les dades de recerca per part de les biblioteques de les universitats catalanes, i informa de les polítiques relacionades amb l’accés obert.

Per a més informació sobre la declaració, els compromisos acordats, la crida a la comunitat acadèmica i investigadora i les peticions a agències de finançament i governs podeu consultar la Declaració de la Sorbona. Així mateix podeu consultar la notícia publicada al lloc web de la UB.